Optagelse i koret

Bredballe Gospel Choir består af 46 sangere.
Vi har som hovedregel optagelsesprøver 2 gange om året ved sæsonstart.

Næste omgang af optagelsesprøver finder sted 23. januar 2024 kl. 18:00 i Bredballe Kirke.

Tilmelding er en forudsætning og sker ved at sende en mail til optagelse@bredballegospel.dk.
Du vil herefter blive inviteret til en optagelsesprøve, hvor korlederen vil føre dig igennem nogle simple øvelser og vurdere din stemme - hvorvidt din klang passer ind i korets lyd.
Prøven foregår ganske afslappet.

Har du spørgsmål? Skriv til optagelse@bredballegospel.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Sådan forløber prøven:

I forbindelse med optagelse i koret skal nye medlemmer til en lille uformel stemmeprøve. 
Den foregår i Bredballe Kirke. – Der kan parkeres ved sognegården, der ligger ved siden af kirken.
Alle optagelsessøgende bedes møde op opvarmede, da vi starter fælles. 

Hvad skal jeg kunne? 

Du vil blive guidet igennem nogle få lette øvelser med fokus på både klang og rytmik, så vi kan finde ud af om din stemme vil passe godt ind i korets samlede lyd.
Du vil først lære en lille del af en sang sammen med de andre optagelsessøgende. 

Derefter kommer de optagelsessøgende ind én efter én og bliver prøvet i samklang, eftersang og efterklap. Der skal derfor ikke forberedes noget. Denne del af prøven tager ca. 2 min. 

Skal de andre høre min prøve? 

Nej. Korlederen, der står for selve optagelsesprøven, samt 2 medlemmer af korbestyrelsen vil være tilstede. 

Hvordan ved jeg, om jeg er optaget? 

Du vil få svar umiddelbart efter prøven, om du er optaget. 

Hvornår er første øvegang? 

Samme aften kl. 19:00-21:30.
© Bredballe Gospel Choir 2024 - mail@bredballegospel.dk